Kolejny etap wprowadzania w życie programu Czyste Powietrze 2.0

 

Pod koniec kwietnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał porozumienie o współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Nabór wniosków o dotacje w programie powinien ruszyć 15 maja.

Musimy się jednak chwilę wstrzymać ze zgłoszeniami, ponieważ nie zostały określone jeszcze wszystkie warunki składania wniosków oraz wzory dokumentów. Strony zobowiązały się doprecyzować szczegóły do końca miesiąca, opracowywania wymagają jeszcze między innymi:

– wymogi funkcjonalne platformy obsługi programu
– wymogi składania wniosków o kredyt wraz z wnioskiem o dotację
– wymagania co do pełnomocnictwa udzielanego przez kredytobiorcę dla banku celem występowania w jego imieniu podczas składania wniosku o dotację
– warunki pobierania danych z wniosku kredytowego do wniosku o dotację
– sposobu wprowadzania korekty do wniosku jeśli zaistnieje taka konieczność

 

Internetowa platforma do składania wniosków powinna ruszyć na przełomie maja i czerwca, na początku będzie możliwość składania wniosków wyłącznie w formie tradycyjnej.

Planowane zmiany omawialiśmy w naszym wpisie Zmiany w programie Czyste Powietrze 2.0