Biorąc pod uwagę rosnące ceny paliw kopalnych, problemy z zapasami gazu oraz politykę Unii Europejskiej dążącą do bezemisyjnych źródeł ogrzewania, to inwestycja w pompę ciepła jest świetnym rozwiązaniem. W nowym budownictwie ze względu na standard energetyczny w warunkach technicznych WT2022 uwzględnienie pompy ciepła zwłaszcza z fotowoltaiką bardzo dużo nam daje w kontekście bilansu energetycznego budynku. Zyskujemy nowoczesny, czysty i bezpieczny system grzewczy zasilany odnawialnymi źródłami energii. W budynkach istniejących przy obecnym wsparciu finansowym na wymianę źródła ogrzewania oraz termomodernizację, pompa ciepła jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Pozbywamy się starego nieefektywnego i kłopotliwego w obsłudze pieca na paliwo. Zachęcamy do konsultacji w sprawie zainstalowania lub wymiany starego pieca na pompę ciepła.