Na początku 2019 roku pojawiła się możliwość odpisania wydatków na termomodernizację od dochodu rocznego. Ulgę możemy przenosić na kolejne lata w razie nie wykorzystania w całości w pierwszym roku.

Podatek liniowy osoby fizycznej wynosi zazwyczaj 18% lub 19% i tyle procent kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych można odzyskać w formie odliczenia. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tyś. zł

Z ulgi termomodernizacyjnej możemy skorzystać również, kiedy otrzymaliśmy dotację z programu “Czyste powietrze”. Jednak odliczyć możemy wyłącznie koszty własne, bez kwoty dofinansowania.