Urządzenie lub zespół urządzeń zapewniający ciepło dla naszego budynku. Dostarcza energię cieplną dla systemu ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, może również grzać wodę basenową lub w niektórych wypadkach chłodzić pomieszczenia. Wykorzystuje zasadę iż każde środowisko o temperaturze powyżej zera absolutnego posiada pewien zasób energii, który można pobrać i przetransportować. Energia cieplna odbierana jest z odnawialnego źródła jakim jest otaczające nas środowisko naturalne. Korzysta z energii wody, ziemi lub powietrza. Za pomocą odpowiednich czynników roboczych i wody, ciepło jest odbierane z otoczenia i przekazywane do naszego systemu (obieg Lindego). Pompa ciepła jest bardzo wydajnym i ekologicznym źródłem energii dla naszego domu. Jest w stanie wykorzystać do 75% energii z odnawialnych źródeł energii czyli wody, gruntu lub powietrza.