Fotowoltaika pomiary powykonawcze

WYKONANIE I MONITORING INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

      Poprawnie wykonany system fotowoltaiczny musi sprostać oczekiwaniom i wymaganiom użytkownika w zakresie bezpiecznej eksploatacji i obsługi, niezawodności oraz zakładanej wydajności.

      Bardzo często są to również wymogi instytucji finansujących lub współfinansujących daną inwestycję, które chcą mieć pewność co do poprawnego wykonania i zgodną z projektowaną produktywnością całego systemu. Bardzo przydatnym narzędziem weryfikującym sprawność takiej instalacji jest monitoring instalacji fotowoltaicznej, daje nam możliwość podglądu jak pracują poszczególne urządzenia. Jeżeli macie Państwo jakieś wątpliwości co do sprawności systemu to możemy wykonać pomiary powykonawcze.

      Wszystkie te elementy w połączeniu z bieżącym monitorowaniem pracy i wydajności oraz regularnymi przeglądami okresowymi mają na celu wyeliminowanie zagrożeń i ryzyk związanych z instalacją i eksploatacją systemów PV. Ważnym elementem przeglądów okresowych jest badanie kamerą termowizyjną, które pozwala wcześnie wykryć wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu modułów, złącz, kabli itp. które mogą być potencjalnym źródłem zagrożeń. Wszystkie w/w procedury reguluje norma EN 62446, która stanowi podstawę tworzenia dokumentacji systemu, badań rozruchowych i kontroli okresowej. Monitoring instalacji fotowoltaicznej powinien być okresowo sprawdzany w celu wykrycia nieprawidłowości w działaniu.

Pomiar powykonawczy instalacji fotowoltaicznej, pomiar miernikiem

OFERUJEMY POMIARY KONTROLNE

      Jeżeli masz już wykonaną instalację i wydaje Ci się że nie działa tak jak powinna lub chciałbyś sprawdzić jej sprawność to skontaktuj się z nami i ustalimy czy i jak możemy pomóc. Sprawdź czy instalacja pracuje tak jak powinna, czy nie jest narażona na uszkodzenie. Badanie kamerą termowizyjną daje możliwość wykrycia uszkodzeń lub błędów montażu. Dysponujemy profesjonalnym miernikiem ze specjalistycznym urządzeniem zdalnego pomiaru EurotestPV. Ten zestaw umożliwia nam między innymi  kontrolę instalacji oraz zabezpieczeń. Wykwalifikowany pracownik przeprowadzi odpowiednie testy i udostępni wydruk z wynikami. Opracujemy raport pozwalający ocenić wydajność Państwa instalacji. Możemy sprawdzić Państwa monitoring instalacji fotowoltaicznej i porównać go z prognozowanymi uzyskami dla takiej instalacji w danej lokalizacji. 

Profesjonalny miernik Metrel panele fotowoltaiczne
Profesjonalny  zestaw do pomiaru instalacji fotowoltaicznej, Metrel EurotestPV