Program przewiduje dofinansowania dla osób fizycznych m.in. na instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów w formie odliczenia od podatku. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dofinansowanie to 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach.