Program Czyste Powietrze 2022 r.

Program Czyste Powietrze ma przede wszystkim na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych, a także poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Inicjatywa umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, np. ocieplenie zewnętrznych ścian.

O dotacje mogą się starać właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym. W inicjatywie Czyste Powietrze funkcjonowały dotychczas dwie grupy beneficjentów:

  • pierwsza grupa – to osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł; dotacja podstawowa wynosi tu do 30 000 zł,
  • druga grupa – to osoby otrzymujące wynagrodzenie przeciętne – do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym; tzw. dotacja podwyższona wynosi tu do 37 000 zł.

program czyste powietrze kraków

Najważniejsze zmiany w programie Czyste Powietrze 2022

  1. Koniec dotacji na kotły węglowe. Zakup i montaż kotła węglowego w ramach programu możliwy był tylko do końca 2021 r. Spowodowane jest to uchwałami antysmogowymi w poszczególnych województwach, w tym woj. małopolskim, które ograniczają stosowanie węgla. Wciąż istnieje jednak możliwość rozliczenia kosztów w ramach inicjatywy Czyste Powietrze, pod warunkiem że dany piec został zakupiony i zamontowany wraz z odbiorem do 31 grudnia 2021 r.
  2. Nowa grupa beneficjentów o najniższych dochodach. Dotychczas z dotacji skorzystać mogły tylko dwie grupy beneficjentów. Od 1 stycznia 2022 r. większe wsparcie trafi do mniej zamożnych Polaków. Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz w przypadku gospodarstw jednoosobowych –  1260 zł, będą mogły uzyskać nawet do 90% dofinansowania. Oznacza to, że maksymalna kwota dotacji wyniesie 69 000 zł.
  3. Dofinansowanie do kotłów dwupaliwowych. W tym roku lista wspieranych źródeł ciepła powiększyła się o kotły dwupaliwowe, w których można palić peletem drzewnym oraz zgazowywać drewno.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań czy zainteresowania skorzystaniem z programu Czyste Powietrze – zapraszamy do biura stacjonarnego Bisolar Energy w Krakowie. 

Na miejscu udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Z przyjemnością zajmiemy się także kompleksową pomocą i wsparciem w uzyskaniu środków inwestycyjnych. Realizujemy również projekty w zakresie wykonawstwa i montażu kompletnych instalacji spełniających regulamin programu. Zapraszamy.

Jak działamy:

lokacja analiza lokalizacji
i możliwości

Pierwszym krokiem w procesie powstawania instalacji jest wizja lokalna i ocena na miejscu przez naszego projektanta możliwości wykonawczych, warunków technicznych, potrzeb i oczekiwań inwestora, które będą później podstawą do szczegółowego projektu i rzetelnej wyceny.

W celu umówienia terminu konsultacji z naszym pracownikiem prosimy o przesłanie formularza dostepnego na stronie w sekcji KONTAKT

szkicwybór i projekt
instalacji

Na podstawie zebranych danych opracowujemy propozycje rozwiązań, które najlepiej uwzględniają wszystkie wymagania klienta pod względem estetyki i wydajności systemu, a jednocześnie spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Używając całej naszej wiedzy i doświadczenia projektujemy system w oparciu o dane zebrane podczas wizji lokalnej i rozmowy z inwestorem. Bazując na najnowszym oprogramowaniu wspomagającym projektowanie PV tworzymy rozwiązania, które spełniają zakładane wymogi, a jednocześnie są korzystne
finansowo i bezpieczne w użytkowaniu. Wszystkie nasze projekty przedstawiamy klientowi w formie operatu zawierającego składowe systemu, rozmieszczenie oraz prognozy wydajności instalacji fotowoltaicznej.

Projekt instalacji PV

wycena instalacji  wycena
i finansowanie

Każda z naszych propozycji zawiera ofertę cenową, która może posłużyć za podstawę do uzyskania finansowania na zakup i montaż instalacji OZE.

Fotowoltaika jest jednym ze sposobów na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, w związku z czym inwestorzy mogą liczyć na wsparcie i preferencje w finansowaniu tych inwestycji. W chwili obecnej można skorzystać z:

  • ulga termomodernizacyjna, wprowadzona od stycznia 2019, można odliczyć od dochodu wydatki na zakup i montaż fotowoltaiki , jednak nie więcej niż 53 tys. złotych
  • ekopożyczka PKO na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych – LINK
  • eko kredyt PV BOŚ BANK domowe instalacje fotowoltaiczne – LINK

negocjacje wycena

dokumenty  wniosek
o przyłączenie

Po wyborze i akceptacji konkretnego projektu, w państwa imieniu złożymy wniosek do właściwego Zakładu Energetycznego o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci.

W świetle obowiązujących przepisów każda instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW wymaga jedynie zgłoszenia do właściwego ZE oraz wymiany licznika prądu na dwukierunkowy. Odbywa się to na koszt operatora i Zakład Energetyczny ma na to 30 dni od daty zgłoszenia.

licznik energii

montaż  montaż
instalacji

W uzgodnionym terminie przystępujemy do prac montażowych.

montaz konstrukcji fotowoltaicznej

Montaż rozpoczynamy od mocowania konstrukcji nośnej dostosowanej do poszycia dachu (w tym przypadku dachówka ceramiczna). Jest to szkielet całej instalacji, który musi wytrzymać trudne warunki atmosferyczne tj. ciężar śniegu, napór wiatru przez cały długi okres eksploatacji...

konstrukcja fotowoltaiczna pod moduły na dachu

Do gotowej konstrukcji mocujemy okablowanie i podzespoły unikając powstawania pętli indukcyjnych i zabezpieczając kable narażone na działanie promieni UV.

SolarEdge falownik inwerter zabezpieczenia

Po wykonaniu pomiarów kontrolnych i sprawdzeniu zabezpieczeń przystępujemy
do konfigurowania i rozruchu falownika. Po zakończeniu testów nasza instalacja jest gotowa do uruchomienia i produkcji energii ze słońca.

układanie konstrukcji montażowej na dachu domuBardzo istotnym elementem w trakcie montażu jest zachowanie dokładności i precyzji oraz wytycznych projektowych, gdyż ma to duży wpływ na późniejsze funkcjonowanie i trwałość całej konstrukcji.

Moduły fotowoltaiczne FullBlach BrukBet optymalizatory

Następnie przystępujemy do montażu paneli fotowoltaicznych, zwracając szczególną uwagę na dokładność i jakość połączeń. Używając klucza dynamometrycznego mamy pewność poprawnego i trwałego mocowania modułów do konstrukcji nośnej.

panele fotowoltaiczne na dachu domu

Pozostaje nam teraz czekać na jak największą ilość słonecznych dni ciesząc się z wytwarzania własnej, czystej i ekologicznej energii, która na wiele lat uniezależni nas od rosnących cen prądu.

uruchomienieuruchomienie i pomiary

Po ukończeniu montażu przeprowadzamy pomiary elektryczne całego systemu wraz z zabezpieczeniami oraz instruktaż bezpiecznego użytkowania instalacji.

Poprawnie wykonany system fotowoltaiczny musi sprostać oczekiwaniom i wymaganiom użytkownika w zakresie bezpiecznej eksploatacji i obsługi, niezawodności oraz zakładanej wydajności. Bardzo często są to również wymogi instytucji finansujących lub współfinansujących daną inwestycję, które chcą mieć pewność co do poprawnego wykonania i zgodną z projektowaną produktywnością systemu. Dlatego przed uruchomieniem i rozpoczęciem eksploatacji nowego systemu fotowoltaicznego przeprowadzamy szczegółową procedurę odbioru polegającą na przetestowaniu wszystkich parametrów elektrycznych, weryfikujemy jakość i poprawność wszystkich połączeń, uziemień itp.

Pomiary instalacji elektrycznej

Wszystkie te elementy w połączeniu z bieżącym monitorowaniem pracy i wydajności oraz regularnymi przeglądami okresowymi mają na celu wyeliminowanie zagrożeń i ryzyk związanych z instalacją i eksploatacją systemów PV. Ważnym elementem przeglądów okresowych jest badanie kamerą termowizyjną, które pozwala wcześnie wykryć wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu modułów, złącz, kabli itp. które mogą być potencjalnym źródłem zagrożeń. Wszystkie w/w procedury reguluje norma EN 62446, która stanowi podstawę tworzenia dokumentacji systemu, badań rozruchowych i kontroli okresowej.

monitoring  monitoring
i serwis

Zapewniamy zdalny monitoring oraz regularne pomiary i przeglądy gwarancyjne, jak również pełne wsparcie pogwarancyjne montowanych przez nas systemów.

Fusionsolar monitoring   SolarEdge monitoring

Kontakt

Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek informacji na temat wykonywanych przez nas instalacji, wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszystkie pytania dotyczące: szczegółów technicznych, sposobów finansowania, serwisu, gwarancji, itp.

Udostępnione dane zostaną użyte wyłącznie do kontaktu w tej konkretnej sprawie i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów marketingowych oraz informacyjnych.

fotowoltaika kraków dofinansowanie