Program Moje Ciepło

Program Moje Ciepło ma na celu wsparcie budownictwa jednorodzinnego, w którym stosuje się nowoczesne rozwiązania energooszczędne, a co za tym idzie także zwiększenie stosowania pomp ciepła w nowych domach. Na czym dokładnie polega? Kto może z niego skorzystać? Jaką wysokość dopłaty przewiduje? Oto szczegóły projektu, który ruszył wraz z rokiem 2022.

Na czym polega program Moje Ciepło?

W działającym od lat w programie Czyste Powietrze można uzyskać wsparcie finansowe na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację starych domów. Program Moje Ciepło to natomiast inicjatywa, która pozwolić ma na uzyskanie dotacji na instalację pompy ciepła w nowo budowanym domu. Dofinansowanie uzależnione jest od stanu technicznego budynku. Ma on spełniać normy nowych warunków technicznych obowiązujących od stycznia 2021 r. Określono w nich, że nowo wznoszone domy mają mieć wskaźnik Ep nie większy niż 70 kWh/(m²/rok).

By móc uzyskać dotacje z programu Moje Ciepło konieczne będzie spełnienie bardziej restrykcyjnych wymogów technicznych:

  • w okresie przejściowym funkcjonowania programu będzie obowiązywać wymóg Ep maksymalnie 63 kWh/ (m²/rok),
  • w kolejnych latach wymóg Ep ma wynosić maksymalnie 55 kWh/ (m²/rok).

program moje ciepło kraków

Program Moje Ciepło – dla kogo?

Przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program Moje Ciepło ma wspierać zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Inicjatywa skierowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Co istotne – z programu Moje Ciepło mogą skorzystać także osoby, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed rozpoczęciem obowiązywania inicjatywy. Można będzie uzyskać refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych od 1 stycznia 2021 r. Pierwszy nabór wniosków ma ruszyć w I lub II kwartale 2022 r.

Program Moje Ciepło – wysokość dopłaty

Program Moje Ciepło umożliwia uzyskanie bezzwrotnej dotacji w wysokości 30 proc. wszystkich poniesionych w ramach inwestycji kosztów. Maksymalne kwoty wsparcia uzależnione są tu od rodzaju zastosowanej w instalacji pompy ciepła:

  • w przypadku pompy ciepła powietrznej maksymalna kwota dotacji to 7 000 zł,
  • w przypadku pompy ciepła gruntowej maksymalna kwota dotacji to 21 000 zł.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań czy zainteresowania skorzystaniem z programu Moje Ciepło – zapraszamy do biura Bisolar Energy w Krakowie. 

Na miejscu udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Z przyjemnością zajmiemy się także pomocą w uzyskaniu środków inwestycyjnych oraz zaprojektowaniem instalacji CO, dostarczeniem jej i montażem pompy ciepła w Państwa domu.

Jak działamy:

lokacja analiza lokalizacji
i możliwości

Pierwszym krokiem w procesie powstawania instalacji jest wizja lokalna i ocena na miejscu przez naszego projektanta możliwości wykonawczych, warunków technicznych, potrzeb i oczekiwań inwestora, które będą później podstawą do szczegółowego projektu i rzetelnej wyceny.

W celu umówienia terminu konsultacji z naszym pracownikiem prosimy o przesłanie formularza dostepnego na stronie w sekcji KONTAKT

szkicwybór i projekt
instalacji

Na podstawie zebranych danych opracowujemy propozycje rozwiązań, które najlepiej uwzględniają wszystkie wymagania klienta pod względem estetyki i wydajności systemu, a jednocześnie spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Używając całej naszej wiedzy i doświadczenia projektujemy system w oparciu o dane zebrane podczas wizji lokalnej i rozmowy z inwestorem. Bazując na najnowszym oprogramowaniu wspomagającym projektowanie PV tworzymy rozwiązania, które spełniają zakładane wymogi, a jednocześnie są korzystne
finansowo i bezpieczne w użytkowaniu. Wszystkie nasze projekty przedstawiamy klientowi w formie operatu zawierającego składowe systemu, rozmieszczenie oraz prognozy wydajności instalacji fotowoltaicznej.

Projekt instalacji PV

wycena instalacji  wycena
i finansowanie

Każda z naszych propozycji zawiera ofertę cenową, która może posłużyć za podstawę do uzyskania finansowania na zakup i montaż instalacji OZE.

Fotowoltaika jest jednym ze sposobów na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, w związku z czym inwestorzy mogą liczyć na wsparcie i preferencje w finansowaniu tych inwestycji. W chwili obecnej można skorzystać z:

  • ulga termomodernizacyjna, wprowadzona od stycznia 2019, można odliczyć od dochodu wydatki na zakup i montaż fotowoltaiki , jednak nie więcej niż 53 tys. złotych
  • ekopożyczka PKO na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych – LINK
  • eko kredyt PV BOŚ BANK domowe instalacje fotowoltaiczne – LINK

negocjacje wycena

dokumenty  wniosek
o przyłączenie

Po wyborze i akceptacji konkretnego projektu, w państwa imieniu złożymy wniosek do właściwego Zakładu Energetycznego o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci.

W świetle obowiązujących przepisów każda instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW wymaga jedynie zgłoszenia do właściwego ZE oraz wymiany licznika prądu na dwukierunkowy. Odbywa się to na koszt operatora i Zakład Energetyczny ma na to 30 dni od daty zgłoszenia.

licznik energii

montaż  montaż
instalacji

W uzgodnionym terminie przystępujemy do prac montażowych.

montaz konstrukcji fotowoltaicznej

Montaż rozpoczynamy od mocowania konstrukcji nośnej dostosowanej do poszycia dachu (w tym przypadku dachówka ceramiczna). Jest to szkielet całej instalacji, który musi wytrzymać trudne warunki atmosferyczne tj. ciężar śniegu, napór wiatru przez cały długi okres eksploatacji...

konstrukcja fotowoltaiczna pod moduły na dachu

Do gotowej konstrukcji mocujemy okablowanie i podzespoły unikając powstawania pętli indukcyjnych i zabezpieczając kable narażone na działanie promieni UV.

SolarEdge falownik inwerter zabezpieczenia

Po wykonaniu pomiarów kontrolnych i sprawdzeniu zabezpieczeń przystępujemy
do konfigurowania i rozruchu falownika. Po zakończeniu testów nasza instalacja jest gotowa do uruchomienia i produkcji energii ze słońca.

układanie konstrukcji montażowej na dachu domuBardzo istotnym elementem w trakcie montażu jest zachowanie dokładności i precyzji oraz wytycznych projektowych, gdyż ma to duży wpływ na późniejsze funkcjonowanie i trwałość całej konstrukcji.

Moduły fotowoltaiczne FullBlach BrukBet optymalizatory

Następnie przystępujemy do montażu paneli fotowoltaicznych, zwracając szczególną uwagę na dokładność i jakość połączeń. Używając klucza dynamometrycznego mamy pewność poprawnego i trwałego mocowania modułów do konstrukcji nośnej.

panele fotowoltaiczne na dachu domu

Pozostaje nam teraz czekać na jak największą ilość słonecznych dni ciesząc się z wytwarzania własnej, czystej i ekologicznej energii, która na wiele lat uniezależni nas od rosnących cen prądu.

uruchomienieuruchomienie i pomiary

Po ukończeniu montażu przeprowadzamy pomiary elektryczne całego systemu wraz z zabezpieczeniami oraz instruktaż bezpiecznego użytkowania instalacji.

Poprawnie wykonany system fotowoltaiczny musi sprostać oczekiwaniom i wymaganiom użytkownika w zakresie bezpiecznej eksploatacji i obsługi, niezawodności oraz zakładanej wydajności. Bardzo często są to również wymogi instytucji finansujących lub współfinansujących daną inwestycję, które chcą mieć pewność co do poprawnego wykonania i zgodną z projektowaną produktywnością systemu. Dlatego przed uruchomieniem i rozpoczęciem eksploatacji nowego systemu fotowoltaicznego przeprowadzamy szczegółową procedurę odbioru polegającą na przetestowaniu wszystkich parametrów elektrycznych, weryfikujemy jakość i poprawność wszystkich połączeń, uziemień itp.

Pomiary instalacji elektrycznej

Wszystkie te elementy w połączeniu z bieżącym monitorowaniem pracy i wydajności oraz regularnymi przeglądami okresowymi mają na celu wyeliminowanie zagrożeń i ryzyk związanych z instalacją i eksploatacją systemów PV. Ważnym elementem przeglądów okresowych jest badanie kamerą termowizyjną, które pozwala wcześnie wykryć wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu modułów, złącz, kabli itp. które mogą być potencjalnym źródłem zagrożeń. Wszystkie w/w procedury reguluje norma EN 62446, która stanowi podstawę tworzenia dokumentacji systemu, badań rozruchowych i kontroli okresowej.

monitoring  monitoring
i serwis

Zapewniamy zdalny monitoring oraz regularne pomiary i przeglądy gwarancyjne, jak również pełne wsparcie pogwarancyjne montowanych przez nas systemów.

Fusionsolar monitoring   SolarEdge monitoring

Kontakt

Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek informacji na temat wykonywanych przez nas instalacji, wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszystkie pytania dotyczące: szczegółów technicznych, sposobów finansowania, serwisu, gwarancji, itp.

Udostępnione dane zostaną użyte wyłącznie do kontaktu w tej konkretnej sprawie i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów marketingowych oraz informacyjnych.

fotowoltaika kraków dofinansowanie